Mentorointi

Mentorointia käytetään työelämässä tilanteissa, jossa ihminen kokee tarvitsevansa tukea työuran hallintaan, työtehtävissä suoriutumiseen tai ammatilliseen kasvuun. Mentori voi olla ymmärtävä kuuntelija, sparraaja, valmentaja. Hän voi olla mentoroitavan kriittinen ystävä, joka herättelee ajattelemaan uudella tavalla ja kyseenalaistamaan olettamuksia ja juurtuneita ajattelutapoja. Mentori voi myös toimia sillanrakentajana, joka opastaa mentoroitavaa syvemmälle työelämään ja asiantuntijuuteen.

Mentori voi olla myös laajemmin elämän kysymysten sparraaja. Mentorointi on menetelmä, jonka avulla kuka tahansa voi saada apua ja tukea omaan kasvuunsa ja kehityshaasteisiinsa. Tukea voi hakea esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, vanhemmuuden haasteisiin, työuupumuksesta toipumiseen, tunne-elämän haasteisiin tai elämän muutoksen tueksi.